} Tilburg groen met 200 miljoen - Voor Tilburg

Tilburg groen met 200 miljoen

Tilburg groen met 200 miljoen

Tilburg groen met 200 miljoen

verslag van het debat

Tilburg 100% groen met 200 mlj.

VVD doet de opening:

De stad moet verduurzaamt worden, de energie transitie moet ook terug verdiend worden waarmee de vergroening verder kan warden uitgewerkt. Het moet dan voor alle Tilburgers bereikbaar zijn.

Vragen:

LST:

Er is geen 200mlj. Hoe komen we aan dat geld?

  • Er is een Essent reserve.
  • Er is ook een maatschappelijk belang.

CDA:

Zie vraag LST

Wat zijn de kansen en risico`s van wind energie.

50Plus:

Waar is het feit dat de omzetting ook een goed rendement op gaat leveren

SP:

Hoe wordt het terug gebracht bij de Tilburgers, met name die mensen die het niet kunnen betalen.

Hoeveel is er nodig om Tilburg volledig groen is.

Hoe ziet u de samenwerking met de provincie.

GL:

Wart de transitie oplevert zou weer terug gaan naar de wijken voor verdere vergroening. Is er een mogelijkheid om dit ook voor andere zaken te gebruiken.

D66:

Pv/dA:

Zijn er andere argumenten dan alleen de opbrengst.

Een algemeen antwoord op de overige vragen is dat VVD het college opdracht geeft om alles te onderzoeken. Zodat daar de antwoorden uitkomen op de gestelde vragen.

Na de vragen is er tijd voor een debat ronde:

LST:

Vreemd vermogen aantrekken is dus gewoon geld lenen. De VVD wil 200 mlj. Lenen om de landelijke transitie links te passeren. Op dit moment is er al een behoorlijke schuldenberg, VVD wil dit nog verder uitbreiden en besteden aan zaken die nog lang niet zijn uitgekristalliseerd. De technieken zijn nog lang niet goed. Als we van het gas af gaan wordt de levering van stroom een probleem. Het netwerk van Ennexis zijn (nog) niet klaar voor zoveel stroom afname.

LST is absoluut tegen dit voorstel.

GL: reageert dat de windenergie toch zal komen zoals het er nu uit ziet.

LST reageert dat de windmolens bij lange na niet CO2 neutraal zijn. Als er zoveel moet worden opgewekt is kernenergie de enige mogelijkheid.

CDA:

Zij willen niet direct instemmen met het voorstel. Zij vinden het niet slim om als gemeente op te treden als energiebedrijf. Liever zien ze of er een mogelijkheid is om de burger mede-eigenaar te laten zijn. Hierdoor krijg je vanzelf een beter draagvlak.

GL: reageert hierop met de vraag of ze niet wil afwachten naar het onderzoek om te zien dat de positieve revenuen terug gaan naar de burger.

LST reageert op GL dat de burgers hier niet in geloven na wat er met Essent is gebeurt waar 450mlj. Van de burgers is verdwenen, de gemeente was hier toen mede eigenaar van.

50Plus:

Zien er teveel risico`s in dit voorstel. De gemeente is geen belegging of krediet instelling.

SP:

Zie bovenstaande.

LT:

De problematiek is dusdanig ingewikkeld dat de gemeente zich hier niet in moet mengen. De gemeente hoeft geen voorloper te zijn.

SP reageert dat de gemeente hier wel iets aan moet doen, dus onderzoek moet wel gebeuren.

LT reageert hierop dat we beter kunnen afwachten wat bij de specialisten uit het onderzoek komt.

GL:

Ziet de voordelen van windenergie. Het levert voldoende rendement op en dit kan dan zowel financieel als maatschappelijk voordeel uitgehaald worden.

50plus reageert de solvabiliteit van de gemeente ziet er niet goed uit dus we moeten erg goed opletten hoe we dit zouden moeten financieren.

D66 reageert dat we er juist wel goed voor staan.

LST reageert, we hebben niet gespaard maar via Essent de burgers leeg getrokken.

GL reageert dat we beter het onderzoek kunnen afwachten en dan de financiƫle zaken bespreken als daar meer duidelijkheid is.

D66:

Steunt het voorstel.

De revenuen zouden we apart kunnen zetten om later te gebruiken in de kwetsbare wijken.

Pv/dA:

Kan de 200mlj. Niet vinden in de begroting. De vraag is waar komt het geld dan vandaan?

Als we zo door gaan dan is de gemeenteraad binnenkort een beleggingsclubje. Zij zien liever dat het geld in het sociaal domein wordt besteed met name het onderwijs.

D66 reageert dat de heer Selic bij elk voorstel terug komt op het sociaal domein en zou willen zien dat we het bij het onderwerp.

De wethouder reageert kort op het bovenstaande, hij wil zeker kijken wat er mogelijk is op land.

VVD reageert as laatste dat ze zeker nier de intentie hebben om als beleggingsclubje o te treden. Maar ze hoopt dat het college met een voorstel komt waar de Tilburgers beter van worden op alle fronten.

LST reageert hier kort op dat ze niet begrijpen dat dit 5 jaar voor het landelijke gebeurt.

Het initiatief voorstel gaat zo door naar de raad is de beslissing van de VVD.